Đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân

08/07/2020
Sáng 08/7/2020, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp An ninh (CNAN) Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục CNAN chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục CNAN đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành nội dung công tác 6 tháng đầu năm mà trong Nghị quyết, chương trình công tác năm 2020 đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. 

Cục đã chủ động, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực công nghiệp an ninh. Đặc biệt là tham mưu xây dựng, hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 63, ngày 08/6/2020 quy định về công nghiệp an ninh và Chỉ thị số 03 ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng về tăng cường sử dụng sản phẩm công nghiệp an ninh phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, làm tiền đề để xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất cho các cơ sở công nghiệp an ninh; Danh mục cụ thể sản phẩm công nghiệp an ninh và đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù. 

Tham mưu cho Bộ xây dựng, soạn thảo Phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Bộ Công an năm 2020, giai đoạn 2021 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện đang triển khai thực hiện; xây dựng hoàn thiện Đề án "Quy hoạch mạng lưới các đơn vị, doanh nghiệp công lập trong CAND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" để đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Đặc biệt đã chủ động tham mưu cho Bộ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Bộ Công an giai đoạn 2020-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Bên cạnh đó, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19 nhưng các công ty thuộc Cục CNAN đã nỗ lực, năng động, tìm kiếm thị trường, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đơn vị chú trọng; đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng và đời sống của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Cục quan tâm, tạo điều kiện. Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiều tập thể và cá nhân của Cục CNAN đã được Bộ Công an tặng Bằng khen... 

Đại tá Nguyễn Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị. 


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung cơ bản của báo cáo sơ kết công tác chuyên môn; công tác Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020...

Quán triệt một số nội dung cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, Đại tá Nguyễn Khắc Cường nhấn mạnh việc cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, người lao động, xây dựng, giữ gìn nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục CNAN lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động toàn khóa. Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh và các thông tư, hướng dẫn, văn bản liên quan đến lĩnh vực công nghiệp an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Khẩn trương, quyết liệt, triển khai thực hiện các đề án, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả để phát triển công nghiệp an ninh, trong đó tập trung vào Kế hoạch phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn 2020 – 2025 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường tiềm lực khoa học, kỹ thuật cho lực lượng Công an nhân dân phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu các công ty trực thuộc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năng động sáng tạo, tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, đảm bảo chất lượng sản phẩm và phát triển vốn nhà nước...

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

An Vinh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website