Giao ban công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cụm thi đua số 5 và số 6

25/07/2014
Ngày 25/7/2014, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác Xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2014 của Cụm thi đua số 5 và số 6.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an 14 tỉnh thuộc cụm thi đua số 5 và số 6.

 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.


 Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an các địa phương thuộc Cụm thi đua số 5 và số 6 đã tập trung chỉ đạo triển khai, hoàn thành nhiều công tác trọng tâm về xây dựng lực lượng CAND; triển khai nhiều hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai kịp thời các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), các Nghị quyết của Tỉnh ủy, gắn với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Công an các địa phương cũng đã đẩy mạnh, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, chiến sĩ (CBCS), chấn chỉnh việc chấp hành quy chế, quy trình công tác; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCA của Bộ trưởng về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS; thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, chính sách, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ bị thương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp khen thưởng.

 

 Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua.


 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đánh giá cao công tác xây dựng lực lượng của Công an các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, Công an các địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục CBCS, xây dựng lực lượng Công an thực sự “vì nước vì dân”. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, thực hiện chính sách cán bộ ngày càng hiệu quả, các hoạt động tôn vinh CAND gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc 2014”.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm kỷ cương, kỷ luật, quy trình công tác làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CAND. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến năm 2015 và chỉ đạo, triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án nhân sự Giám đốc Công an tỉnh, thành phố không là người địa phương, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chuẩn bị nhân sự cho Công an tham gia cấp ủy các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020).../.

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website