Giao ban lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

28/01/2015
Ngày 28/01/2015, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND) năm 2015. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2014 của lực lượng HCKT CAND; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm công tác HCKT CAND năm 2015 để thực hiện mục tiêu chuyển biến về phương pháp chỉ đạo công tác HCKT từ phục vụ sang chủ động đảm bảo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng Công an.

Toàn cảnh Hội nghị.Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, trong đó yêu cầu: Lực lượng HCKT CAND cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về HCKT, ứng dụng công nghệ tin học trong cải cách hành chính, tránh lãng phí; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình công tác cụ thể trên các lĩnh vực công tác của HCKT; tập huấn công tác HCKT cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sỹ làm công tác HCKT; tăng cường nguồn nhân lực HCKT chất lượng cao, giỏi về quản lý kinh tế, tài chính, kỹ thuật.

Tập trung trang bị các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện và địa bàn trọng điểm, trong đó tập trung thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt; ưu tiên tăng kinh phí cho các hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị mới thành lập, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tăng cường quản lý khoa học công nghệ và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh; xây dựng, triển khai hiệu quả các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chuyên dùng ngành Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.../.

Ngọc Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website