Cao Bằng: Công an huyện Bảo Lâm nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

13/03/2019
Bảo Lâm là huyện vùng sâu, vùng xa nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng, cách Trung tâm thành phố Cao Bằng 173 km, gồm 13 xã và thị trấn. Là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số, trình độ dân trí chưa đồng đểu đã kéo theo những khó khăn, phức tạp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Ðể giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an huyện Bảo Lâm đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các tổ chức bất hợp pháp hoạt động trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, hàng năm, Công an huyện Bảo Lâm luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch công tác về bảo đảm ANTT trên địa bàn. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm chủ động phân công cán bộ, chiến sỹ luôn bám sát địa bàn, đến từng hộ dân, nhất là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT để tuyên truyền cho người dân hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nguy hiểm của các loại tội phạm. Vì thế ý thức của người dân được nâng lên, không nghe và đi theo kẻ xấu xúi giục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp...

Đội An ninh Công an huyện Bảo Lâm triển khai các phương án bảo đảm ANTT

trên địa bàn.

 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, tăng cường xuống cơ sở bằng những hành động cụ thể, những việc làm tốt vì nhân dân phục vụ, không quản ngại khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là việc bám trụ địa bàn, gần gũi, sâu sát với nhân dân để vừa làm tốt công tác dân vận, vừa triển khai nghiệp vụ, nắm chắc tình hình cơ sở. Tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh, ngăn chặn số đối tượng cầm đầu... Triển khai lực lượng tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện ổn định. Tình hình an ninh trên các xã có điểm nóng về ANTT được củng cố, tăng cường.

Hàng năm, Công an huyện Bảo Lâm chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép làm thuê, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT, nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó giúp người dân mạnh dạn tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, tranh thủ những người có uy tín trong vùng đồng bào để tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bảo vệ ANTT; đây chính là cầu nối, vừa là người trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Lực lượng An ninh Công an huyện Bảo Lâm tăng cường bám sát cơ sở.

 

Cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, môi trường, đối tượng truy nã và các tệ nạn xã hội. Năm 2018, Công an huyện đã điều tra, khởi tố 24 vụ phạm pháp hình sự. Khởi tố điều tra 14/ 23 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu hủy hơn 2.000 cây thuốc phiện. Tổ chức mở lớp cai nghiện cho 34 đối tượng trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy tại 6 xã với hơn 5.000 lượt người nghe. Tiếp tục duy trì mô hình xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy tại các xã Đức Hạnh, Vĩnh Quang, Thái Sơn, Thạch Lâm, Mông Ân và Vĩnh Phong.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quan tâm, củng cố và duy trì thường xuyên. Theo đó, đã kiện toàn bổ sung 196 Ban tự quản về ANTT ở thôn, xóm. Thí điểm thực hiện đề án đưa Công an chính quy về phụ trách địa bàn phức tạp về ANTT tại xã Lý Bôn, nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.

Tổ Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội kiểm đếm số vải thu giữ.

 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bảo Lâm, tình hình ANTT trên địa bàn đã đi vào ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một huyện còn nhiều khó khăn. 

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website