Công an huyện Bạch Thông: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC

27/03/2020
Xác định an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của các cơ quan, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác PCCC tại địa phương.

Để bảo đảm công tác chỉ đạo tập trung, thống nhất, năm 2020 Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn, xây dựng phương án bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ các sự kiện kinh tế, chính trị và các lễ hội đầu năm.

Công an huyện Bạch Thông hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy.


Thực hiện  các kế hoạch đã tham mưu, ban hành, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bạch Thông đã tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC tại địa bàn. Từ đầu năm 2020 đến nay đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền về PCCC tại khu dân cư với 180 người tham gia. Tổ chức tuyên truyền cá biệt về an toàn PCCC tại 05 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tiến hành kiểm tra an toàn PCCC với 13 cơ sở (gồm 05 cơ sở kinh danh dịch vụ karaoke, 08 cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn). Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm của các chủ cơ sở, đề nghị chấp hành nghiêm các quy định an toàn về PCCC.

Ngoài ra, Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với Công an các xã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại 03 chợ phiên các chợ Sỹ Bình, Lục Bình, Quân Bình. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các Ban Quản lý chợ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC tại các buổi chợ phiên. Để góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Công an huyện đã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại Ủy ban nhân dân các xã, nơi tổ chức Đại hội đảng bộ các xã. Tính đến 20/3/2020, đã kiểm tra an toàn PCCC, phục vụ Đại hội đảng tại 10/14 xã, qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm, bổ sung kịp thời các phương án, phương tiện để phục vụ công tác PCCC tại địa bàn cơ sở.

Tổ chức huấn luyện, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy.       


Trong thời gian tới, Công an huyện Bạch Thông tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn, phấn đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra các vụ cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

 

Ngọc Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website