Đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực giáp ranh

12/12/2019
Thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực giáp ranh giữa Công an 6 tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái. Vừa qua, tại Công an tỉnh Lào Cai, đã diễn ra Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh Công an 6 tỉnh năm 2019.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, việc thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh Công an 6 tỉnh được duy trì có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể ở khu vực giáp ranh đã tích cực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ổn định tình hình ANTT, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT.

 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh.

 

Trong năm, lực lượng Công an các tỉnh đã chủ động bám nắm, dự báo tốt tình hình, phối hợp trao đổi thông tin, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra tại địa bàn giáp ranh. Theo đó, Công an 6 tỉnh đã giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, kịp thời có hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực an ninh biên giới... Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại các khu vực giáp ranh, trao đổi hàng nghìn thông tin có giá trị liên quan đến ANTT. Quản lý tốt ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đẩy mạnh, qua đó góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn giáp ranh.

Ký kết bàn giao Cụm trưởng cho Công an tỉnh Cao Bằng.

 

Hội nghị lần này đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, Công an tỉnh Lào Cai, Cụm trưởng Cụm giáp ranh Công an 6 tỉnh năm 2019 đã bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng làm Cụm trưởng năm 2020.

 

Trung Hiếu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website