Điểm tựa "lòng dân"

04/06/2020
Là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Tuyên Quang có diện tích gần 6.000km2, dân số trên 74 vạn người gồm 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Cộng đồng các dân tộc ở Tuyên Quang luôn một lòng theo Đảng, Chính phủ, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định đã tạo đà cho phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, phát triển và nhân rộng. Người dân luôn hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tự giác thực hiện nghiêm túc.
Tội phạm giảm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Tuy nhiên trong hoàn cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã có tác động nhất định đối với tình hình trong tỉnh Tuyên Quang. Các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó làm cho tình hình luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình như vậy Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chính chính trị xã hội đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là điểm đột phá, làm chỗ dựa vững chắc cho các hoạt động của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
Xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cấp uỷ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó mũi nhọn là lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lực lượng Công an toàn tỉnh nhận thức rõ sự nghiệp cách mạng của Đảng là của dân, do dân và vì dân, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sỹ phải gắn bó máu thịt với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
Một trong những nhân tố đem lại thành công cho lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đó là làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
 
Cảnh sát khu vực phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật đến từng hộ gia đình.

 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo"; trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm vững tình hình, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng. 
 
Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp về phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, duy trì 41 mô hình tự quản về an ninh, trật tự như: Mô hình "3 quản, 3 tích cực về an ninh, trật tự" của xã Bình Yên, huyện Sơn Dương; Mô hình "3 quản, 2 tích cực" của xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Mô hình tự quản về an ninh, trật tự, mô hình "5 không" của thành phố Tuyên Quang; Mô hình "Cổng trường trật tự, an toàn giao thông" của Tỉnh đoàn thanh niên; Câu lạc bộ "Đội thanh niên xung kích an ninh"... góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 
 
Riêng năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 2.125 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 472.139 lượt người tham gia; phát trên 9.000 phiếu tố giác tội phạm; tổ chức cho hàng chục ngàn hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật...
 
Cùng với các cấp chính quyền, các  ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... cũng tích cực tham gia xây dựng và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn thể hội viên. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các quy định về phòng, chống đại dịch COVID-19, nhắc nhở các gia đình và các địa phương thực hiện cách ly toàn xã hội theo hướng: gia đình cách ly với gia đình, thôn xóm cách ly với thôn xóm, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên tính đến nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa có trường hợp nào dương tính với dịch bệnh COVID-19.
 
Trong 5 năm gần đây quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an hàng ngàn tin về tình hình an ninh, trật tự và cùng Công an truy đuổi, bắt giữ tội phạm. Mỗi khu dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống tội phạm. Với những kết quả và thành tích đạt được đã có hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
 
 
 
Trần Thái
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website