Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kiểm tra, giám sát nhiệm vụ thi đua - khen thưởng tại tỉnh Gia Lai

27/10/2017
Sáng 27/10/2017, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Gia Lai năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
 

Tham dự Đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía địa phương có ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; bà Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 

Quang cảnh buổi làm việc.


Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai cho thấy, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng đã được đẩy mạnh, đạt được những kết quả quan trọng. Từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát những mục tiêu chung của Trung ương, tỉnh để lựa chọn các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, sát với ngành, đơn vị mình. Từ phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kiện toàn hệ thống chính trị. Công tác khen thưởng cũng đã được địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đề xuất khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích… Qua đó, đã góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Ghi nhận những thành tích đóng góp trên, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch nước đã có Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 38 mẹ; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 tập thể, hạng Nhì cho 6 tập thể, 12 cá nhân và hạng Ba cho 1 tập thể, 11 cá nhân; tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể, Bằng khen cho 17 tập thể và 48 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho 5 tập thể; Cờ thi đua cho 248 tập thể…

Kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại buổi làm việc.


Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu tỉnh Gia Lai cần tập trung hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Chính phủ, HĐND tỉnh thông qua, tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó phải hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 91 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng, đảm bảo áp dụng thống nhất và có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng, từ đó đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo sức lan tỏa, nhất là đối với người trực tiếp lao động, sản xuất. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản…Phối hợp làm tốt việc đề nghị phong, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, khen thưởng thành tích kháng chiến.

 

 
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.


Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua và tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.

Về những kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành giao cho các thành viên trong Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương để có hướng xử lý, giải quyết./.

Văn Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website