Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008 - 2015

07/03/2016
Sáng 07/3/2016, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2008 - 2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TW chủ trì Hội nghị.
 

Đến dự Hội nghị, về phía đại biểu TW có các đồng chí: H'Ngăm Niê KĐăm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành TW và địa phương. Về đại biểu tỉnh Ninh Thuận, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ...

Đặc biệt, về dự Hội nghị có 107 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào Chăm của các địa phương: Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Bình Phước, Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh...

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trình bày Báo cáo công tác phát huy vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008 - 2015, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an nêu rõ: Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở vùng đồng bào Chăm, lực lượng Công an đã tích cực tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo triển khai, sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT.

Người có uy tín đồng bào Chăm đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương; tích cực vận động đồng bào xây dựng khối đoàn kết cộng đồng ở làng, xã; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật trong vùng đồng bào Chăm; vận động đồng bào không tin theo các luận điệu tuyên truyền kích động, lừa bịp của kẻ xấu; giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Chủ động tham gia hòa giải, giải quyết ổn định nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn giữa các tộc họ. Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng khu dân cư xã phường, thị trấn an toàn về ANTT.

 

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT, người có uy tín trong đồng bào Chăm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc ổn định tư tưởng cho đồng bào, hạn chế tác động tiêu cực của phần tử xấu vào vùng Chăm; thực sự là chỗ dựa quan trọng, là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đồng bào Chăm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhất trí với những nhận định, đánh giá tình hình, kết quả công tác phát huy vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thời gian tới...

  

 

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc; trao Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc cho người có uy tín tiêu biểu đồng bào Chăm.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và những thành tích, đóng góp to lớn của người có uy tín đồng bào Chăm trong sự nghiệp bảo vệ ANTT thời gian qua.

Để phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín đồng bào Chăm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: Tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, tôn giáo. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở, phát huy vai trò bí thư chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên người có uy tín trong đồng bào Chăm phải thực sự sâu sát, thấu hiểu lòng dân, tích cực tự giác tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những bài học hay, kinh nghiệm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải gia đình đến cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

 

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào Chăm, để thấy rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào Chăm để động viên, khích lệ, phát huy vai trò, ảnh hưởng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm ANTT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng về vật chất và tinh thần cho người có uy tín trong đồng bào Chăm có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, trong vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc; trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào Chăm có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008 - 2015.../.

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website