Kiểm tra liên Bộ thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ tại Hải Dương và TP Hà Nội

22/05/2015
Trong hai ngày 20-21/5/2015, Đoàn Kiểm tra liên Bộ gồm Văn phòng Bộ Công an, Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến và Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an - đồng Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp đảm bảo công tác an ninh 6 tháng đầu năm tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, huyện Mê Linh và TP Hà Nội.
 

Kết quả cho thấy trên cả 2 địa bàn Hải Dương và Hà Nội, lực lượng Công an, Quân sự luôn chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ lực lượng vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương. Tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ trong công tác huấn luyện, đào tạo, giáo dục quốc phòng, an ninh… Những kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Lương Tam Quang đề nghị hai lực lượng Công an – Quân sự Hải Dương và TP Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường phối hợp rà soát, bổ sung quy chế phối hợp và các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ..

Tuấn Lương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website