Kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn

19/05/2015
Ngày 18/5/2015, Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm: Văn phòng Bộ Công an, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Căn, Phó Cục trưởng Cục Tác Chiến/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra Công an, Quân sự, các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Lộc Bình và tỉnh Lạng Sơn.
 

Hoạt động kiểm tra của Đoàn công tác nhằm thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tổ chức kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP (Nghị định số 77) ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế địa bàn, Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá. 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP (Thông tư số 07) ngày 29/6/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, tiền giả từ nước ngoài vào Việt Nam. Duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, giáo dục quốc phòng, an ninh… góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.


Về phương hướng công tác phối hợp trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị các đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định số 77 đối với các đơn vị cơ sở. Chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin; rà soát, bổ sung phối hợp triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về an ninh, quốc phòng, các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương; giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ.
 

Tuấn Tam
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website