Nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong tình hình mới

11/03/2019
Chiều 11/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để sơ kết 05 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 05 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 02 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW về thực hiện công tác dân vận.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” các địa phương trong cả nước...

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận nêu rõ: Công tác triển khai, thực hiện các Chương trình phối hợp, Chương trình hành động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và được lực lượng Công an phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác, đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Các Ban Chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu, hiệu quả chất lượng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước củng cố, kiện toàn...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, phát biểu thẳng thắn, đánh giá đúng tình hình, kết quả đã đạt được, đi sâu phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã đặt ra và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các mô hình đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, từ đó người dân tự giác tham gia; đây chính là yếu tố quyết định để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được hiệu quả, đứng vững trong lòng nhân dân. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, cần nâng cao nhận thức, làm sâu sắc hơn nhận thức về công tác dân vận đối với tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị; tiếp tục nhận thức đầy đủ Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

 

Bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo tóm tắt kết quả được trình bày tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Công an tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp tổ chức nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở địa bàn dân cư; tiếp tục tổ chức hiệu quả Diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, tố giác tội phạm cũng như Diễn đàn Công an nhân dân (CAND) ở xã, phường. Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm đã đạt được hiệu quả trong thời gian qua như Câu lạc bộ xe ôm phòng, chống tội phạm; Hiệp sỹ đường phố... Ngoài ra, thông qua các tổ chức thành viên, từng tổ chức, từng gia đình cần tăng cường hơn nữa quản lý giáo dục để người thân không vi phạm pháp luật... 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và xác định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng CAND. Coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong điều kiện xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đồng thời Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tổng kết Hội nghị.

 

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, lực lượng CAND, Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ... Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm ANTT. Gắn kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động; gắn kết nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các dự án, kế hoạch, chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo... đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Hội nghị. 

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị việc tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, hải đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp...

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen tặng 64 tập thể, 126 cá nhân thuộc lực lượng CAND; Bộ Công an trao Bằng khen tặng 199 tập thể, 266 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng CAND trong 05 năm qua.

 

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website