Siết chặt an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

22/09/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26/9/2020, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tập trung sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đóng góp vào việc xây dựng, hoạch định chiến lược mới.

Để góp phần vào thành công của Đại hội, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chủ động nắm chắc mọi tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lực lượng Công an tỉnh còn chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phức tạp liên quan đến ANTT có tác động đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.
 

Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định kiểm tra các chốt đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.


Đã tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội; chủ động tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về công tác đảm bảo ANTT, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tích cực phối hợp, tập trung thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác nhân sự, triển khai rà soát chính trị nội bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ các cấp; việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự Đại hội; dư luận, phản ứng của cán bộ, đảng viên, các giai tầng xã hội trước một số tình hình, vụ việc nhạy cảm... Từ đó, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, hạn chế gây ảnh hưởng, tác động xấu tới Đại hội. 

Tập trung nắm tình hình, dư luận trong nội bộ và các giai tầng xã hội; nhất là hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn suốt trong thời gian diễn ra Đại hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an. Tham mưu Ban Tổ chức Đại hội xây dựng, quán triệt nội quy, quy chế hoạt động của Đại hội, đại biểu; nhất là quy chế bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng tài liệu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, góp phần quan trọng tạo nên thành công của các sự kiện chính trị quan trọng.

 

 

Thu Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website