Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 của tỉnh Phú Yên

25/03/2015
Ngày 25/3/2015, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015.
 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng về bảo vệ ANTQ, từ đầu năm 2014 tỉnh Phú Yên đã xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt 4 nội dung, yêu cầu của tiêu chí giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; củng cố, kiện toàn hoạt động của các Hội đồng ANTT, Ban bảo vệ dân phố, Ban bảo vệ thôn, buôn, Đội dân phòng, Đội thanh niên xung kích…; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình ANTT hoạt động có hiệu quả như “Tự phòng - tự bảo vệ”, “Liên kết bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh”, “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”… Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần kiềm chế, kéo giảm 7,38% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 22%...

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên trong năm qua; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình về ANTT; tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an, Quân đội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng phong trào gắn kết với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, gắn kết với việc thực hiện tiêu chí giữ vững ANTT trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới...

Ghi nhận thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Yên, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể;  tặng Bằng khen cho 06 tập thể và cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho 73 cá nhân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 8 đơn vị và Bằng khen cho 59 tập thể và cá nhân.

*Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm cán bộ, nhân dân xã An Hải, huyện Tuy An- một trong ba tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014.

Toàn Hữu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website