Thứ trưởng Lê Quý Vương dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng

06/08/2020
Sáng 06/8/2020, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ XV (2015 - 2020), Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị lớn của Thành phố. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Đại hội.


Cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an thành phố, các mặt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động mạnh mẽ với việc duy trì hiệu quả 399 mô hình, tập trung hướng về cơ sở, về các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT nhờ đó được nâng cao với những kết quả nổi bật về công tác vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác cải cách hành chính, tư pháp… 

Nhiều năm liền Công an thành phố Hải Phòng nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố của cả nước về chỉ số cải cách hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Tình hình trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông nhiều năm liền giảm cả ba tiêu chí; công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy được chú trọng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được toàn Đảng bộ và cấp ủy Công an các địa phương tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện, trong đó trọng tâm là giáo dục đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”. 

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo mô hình mới; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; quyết liệt bố trí đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Nguyễn Văn Tùng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Từ nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, Thứ trưởng Lê Quý Vương lưu ý thêm một số vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc Hải Phòng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội. 


Phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an như quản lý người nước ngoài, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, ma túy, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị khác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu, cũng như giữ gìn sự trong sạch của toàn lực lượng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở, đặc biệt là Công an xã…

 

Văn Huy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website