Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang

27/06/2020
Ngày 27/6/2020, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Kiên Giang về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2020; công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cơ bản ổn định. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen, buôn lậu, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm liên quan đến ma túy... đạt nhiều kết quả; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động...

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên; trọng tâm là quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, 28/28 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh Kiên Giang và 15/15 Đảng bộ cơ sở Công an các huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội. Bên cạnh đó, đã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Công an tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nhất là trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt, tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh Kiên Giang nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình có tác động đến ANTT trên địa bàn, từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thời điểm sau dịch COVID-19; tập trung làm tốt công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò của Công an chính quy về cơ sở…

 

 

Văn Đức – Trần Lĩnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website