Tỷ lệ điều tra trọng án ở Công an tỉnh Quảng Ninh đạt 95,5%

09/11/2018
Năm 2018, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ổn định, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, trong đó trọng án đạt 95,5%.

Năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với chủ đề “Công an Quảng Ninh chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” do Công an tỉnh Quảng Ninh phát động, Công an 14 địa phương trên địa bàn đã căn cứ vào tình hình thực tiễn ở từng đơn vị, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực. 

Do đó góp phần tiếp tục giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương cũng như kéo giảm, kiểm soát các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao 89,1%, trong đó trọng án đạt 95,5%. Công tác quản lý nhà nước về ANTT cũng được tăng cường, 03 tiêu chí về tai nạn giao thông, cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương tiếp tục được kiểm soát và kiềm chế.

Công an tỉnh Quảng Ninh trong khi làm nhiệm vụ.


Bên cạnh kết quả trên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành, địa phương phát động cũng được Công an 14 địa phương  quan tâm triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả cao. Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua, năm 2018 đã có 899 tập thể, cá nhân thuộc Công an 14 địa phương được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phát huy kết quả đạt được năm 2018, đồng thời để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 tiếp tục đi vào nề nếp, Công an 14 địa phương đã thống nhất tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, nhất là chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và đổi mới, sáng tạo...

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website