Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018 trong Tổng cục An ninh

14/05/2018
Sáng 14/5/2018, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018 của Tổng cục An ninh.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điêu Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nêu rõ: Ngay sau khi Chỉ thị số 05 của Bộ được ban hành, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Tổng cục An ninh luôn nhận thức sâu sắc rằng, trong tình hình mới, việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy có ý nghĩa rất quan trọng về chính trị, tư tưởng và thực tiễn; tác động trực tiếp đến việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng An ninh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Toàn cảnh Hội nghị.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” của Tổng cục An ninh là đã định hướng cho các đơn vị thực hiện nội dung từng điều, theo từng chủ đề của phong trào phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của từng đơn vị, giúp cán bộ, chiến sỹ dễ nhận thức, dễ thực hiện. Trong từng đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đề cao việc tự rèn luyện của bản thân và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đăng ký, phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy; cụ thể hóa nội dung “3 xây”, “3 chống” thành tiêu chí thi đua, xây dựng thang điểm đổi tập thể, cá nhân; duy trì tổ chức cán hoạt động sinh hoạt chính trị; tự phê bình và phê bình... tạo động lực quan trọng đẩy mạnh các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện phong trào; quyết liệt trong chỉ đạo, bảo đảm các yêu cầu, nội dung theo định hướng, đạt hiệu quả thiết thực.  
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã có nhiều tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh lập công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, được nhân dân, đánh giá cao... 

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trao phần thưởng dành tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, có 20 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Tổng cục An ninh được vinh danh trong thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018.

 

 

Lê Tường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website