Hội nghị giao ban công tác XDLL CAND 9 tháng đầu năm 2014 cụm thi đua số 1 và số 2.

03/10/2014
Ngày 03/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị giao ban công tác XDLL CAND 9 tháng đầu năm 2014 cụm thi đua số 1 và số 2. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.


Trong 9 tháng đầu năm 2014, bám sát chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các mặt công tác XDLL CAND, đến nay cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tiến độ theo chương trình, nhiều việc đạt chất lượng, kết quả tốt, thể hiện tính chủ động của cơ quan tham mưu. Đảng ủy, lãnh đạo Công an một số địa phương đã tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấp hành điều lệnh CAND. Các mặt công tác XDLL được tiến hành cơ bản đúng quy định của Bộ Công an, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện các mặt công tác, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt trong công tác XDLL, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại Hội nghị, đại biểu thuộc 2 cụm thi đua đã tham gia thảo luận, làm rõ thêm những khó khăn, thuận lợi và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XDLL trong thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2014, công tác XDLL của Công an các thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Trong đó có những việc mang tính đột phá và chiến lược lâu dài, như tham mưu đề xuất tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy Bộ Công an, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Công an; đẩy mạnh quy hoạch, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại Hội nghị.


Chỉ đạo công tác XDLL trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh việc thường xuyên quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, gắn công tác chính trị, tư tưởng với thực hiện chính sách, chăm lo đời sống và quản lý cán bộ, phát hiện và giải quyết kịp thời tư tưởng nảy sinh từ cơ sở. Đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ luôn yên tâm công tác, trung thành, vững vàng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về Đại hội Đảng, đảm bảo chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND. Triển khai tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an, Luật CAND sửa đổi sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác XDLL; chủ động phòng chống tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác XDLL; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Công an cả nước đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…/.

Lâm Tường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website