Hội thảo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

06/06/2014
“Hãy hành động để ngăn chặn nước biển dâng và chung tay bảo vệ đại dương xanh” - là chủ đề Hội thảo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 do Bộ Công an tổ chức tại Thái Bình. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự, chỉ đạo Hội thảo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp quốc về ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn nước biển dâng và phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Tuần lễ biển và đảo Việt Nam, hội thảo nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…


Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bản đồ biển đảo Việt Nam tặng Công an Thái Bình.


Theo đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội thảo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo năm 2014 của Bộ Công an không chỉ thể hiện hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi trường mà còn là hành động thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) và Chương trình hành động của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.


Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và người dân về bảo vệ môi trường; đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật về môi trường. Tổ chức triển khai, phổ biến kế hoạch hành động của Bộ Công an về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…/.
 
 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website