Hội thảo khoa học Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng CAND

30/10/2014
Ngày 30/10/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Lực lượng CAND với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã tiếp cận với vấn đề an ninh phi truyền thống từ khá sớm. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho các cơ quan nghiên cứu và Công an một số địa phương thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, tổ chức, nghiên cứu, tìm hiểu, nhận diện về vấn đề an ninh phi truyền thống và những tác động của nó tới an ninh quốc gia ở Việt Nam. Đến nay, quá trình nghiên cứu đã thu được những thành quả bước đầu khá quan trọng, cung cấp các luận cứ khoa học thực tiễn, hình thành nhận thức về an ninh phi truyền thống tại Việt Nam, giúp lực lượng CAND ứng phó với thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng và nhiệm vụ được giao...

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội thảo.


Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Hội thảo
khoa học Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân diễn đàn khoa học quan trọng để chúng ta tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, xây dựng, góp phần hoàn thiện lý luận nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách đầy đủ, toàn diện, sát thực và đưa ra được những giải pháp tổng thể, góp phần ứng phó, xử lý có hiệu quả các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND...

Tiếp đó, theo định hướng của đồng chí Bộ trưởng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những vấn đề chung về an ninh phi truyền thống như: Khái niệm an ninh phi truyền thống; mối quan hệ và sự phân biệt giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống; những thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống đối với Việt Nam hiện nay, dự báo tình hình trong thời gian tới. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an về vấn đề an ninh phi truyền thống và chủ trương, giải pháp phòng, chống. Những tác động ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đánh giá thực trạng công tác Công an trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh quốc gia từ các yếu tố an ninh phi truyền thống của lực lượng CAND theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND…

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.


Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Kết quả Hội thảo đã góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận, xây dựng chính sách, pháp luật cũng như các vấn đề khác có liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia nói chung và an ninh phi truyền thống nói riêng theo chức năng của lực lượng CAND... Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Thứ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tạp chí CAND- cơ quan Thường trực Hội thảo cần phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo theo các chủ đề mà Hội thảo đề cập để báo cáo lãnh đạo Bộ, phục vụ cho việc chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện lý luận, pháp luật về công tác phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng CAND. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan biên tập cuốn sách làm tài liệu tham khảo phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định những vấn đề cấn thiết để tiếp tục tổ chức nghiên cứu Hội thảo theo chuyên đề chuyên sâu.../.

Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website