Hội thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

20/05/2014
Ngày 20/5/2014, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Kế hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân; tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, khoa học vào dự thảo Kế hoạch trên. Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo dựa trên các ý kiến tham gia, tiến hành bổ sung, chỉnh lý dự thảo đến đầu tháng 6/2014 và xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an để triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm./.

Hoàng Dương
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website