Họp Ban Chỉ đạo Dự án "Tăng cường tiềm lực cho cơ quan Tham mưu Công an nhân dân các cấp giai đoạn 2016 - 2020"

25/02/2016
Ngày 25/02/2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dự án "Tăng cường tiềm lực cho cơ quan Tham mưu Công an nhân dân (CAND) các cấp giai đoạn 2016 -2020" họp đánh giá kết quả và bàn kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ sung nhân sự vào Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Dự án "Tăng cường tiềm lực cho cơ quan Tham mưu CAND các cấp giai đoạn 2016 - 2020".

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


70 năm qua, cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng CAND, lực lượng Tham mưu CAND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về nhiều mặt. Qua các thời kỳ, hệ thống tổ chức, bộ máy cơ quan Tham mưu thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng ngày càng chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Công tác xây dựng lực lượng Tham mưu CAND luôn được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm; đội ngũ cán bộ tham mưu được tăng cường về số lượng, trình độ, năng lực công tác. Trang thiết bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan Tham mưu được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Thời gian tới, cùng với những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra cho lực lượng Công an nói chung, cơ quan Tham mưu CAND nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Thực tiễn công tác Công an và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi cần tăng cường tiềm lực cho lực lượng Tham mưu CAND lên một tầm cao mới, toàn diện, hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, để việc triển khai Dự án đạt được mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Văn phòng Bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, sớm hoàn chỉnh việc xây dựng Dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Trong đó, cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng Tham mưu CAND các cấp, nâng cao vị thế, vị trí chiến lược của cơ quan Tham mưu. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, tuyển chọn cán bộ giỏi, có năng lực; xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường quyền lực và trách nhiệm cho cơ quan Tham mưu. Tăng cường phương tiện, trang thiết bị hiện đại, nhất là trang bị phương tiện chuyên dụng cho cơ quan Tham mưu từ Bộ đến Công an các tỉnh, thành phố. Hiện đại hóa hệ thống tổ chức thông tin, hoàn thiện Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an và
Trung tâm Thông tin chỉ huy các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu đảm bảo tổ chức thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn; chú trọng khâu lưu trữ dữ liệu và khai thác, sử dụng hồ sơ của Văn phòng...

Toàn cảnh cuộc họp.


Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của công tác tham mưu CAND trong tình hình mới, việc nghiên cứu, xây dựng Dự án nêu trên là hết sức cấp thiết và là đòi hỏi khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Lê
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website