Họp Ban soạn thảo dự án Luật Tạm giữ, tạm giam lần thứ 2

16/09/2014
Ngày 16/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo dự án Luật Tạm giữ, tạm giam lần thứ 2. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật Tạm giữ, tạm giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015.

Dự án Luật Tạm giữ, tạm giam là dự án Luật lớn, quan trọng, có liên quan chặt chẽ đến các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; liên quan chặt chẽ đến quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân và yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. Vì vậy, để triển khai thực hiện việc xây dựng dự án Luật đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng dự án Luật; tổ chức khảo sát công tác thi hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình, dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật và các văn bản khác thuộc dự án Luật gửi xin ý kiến các bộ, ngành và đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đã trình bày tóm tắt bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam (gồm 11 chương, 78 điều). Các đồng chí thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã thảo luận, phát biểu ý kiến vể các văn bản có liên quan; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Nam, thường trực Tổ biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp và ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, chỉnh lý dự thảo Luật và các dự thảo văn bản có liên quan, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.

Thu An
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website