Họp Ban soạn thảo dự thảo Nghị định quy định biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

12/09/2014
Sáng 12/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban soạn thảo dự thảo Nghị định quy định biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban soạn thảo dự thảo nghị định chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các Bộ, ngành hữu quan.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là một trong bảy biện pháp công tác công an đã được quy định tại Luật An ninh quốc gia năm 2004 và Luật Công an nhân dân năm 2005. Việc xây dựng các nghị định hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp công tác Công an nói chung và biện pháp ngoại giao nói riêng sẽ góp phần tăng cường hiệu quả công tác phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự hoặc các nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự. Đến nay, Bộ Công an đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định về biện pháp vận động quần chúng, biện pháp pháp luật, biện pháp kinh tế và biện pháp khoa học kỹ thuật.

Họp Ban soạn thảo dự thảo Nghị định quy định biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/6/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3097/QĐ-BCA-V19 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định. Cuộc họp của Ban soạn thảo Nghị định để thống nhất về những nội dung lớn cần thảo luận, kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định và báo cáo cụ thể về quá trình và kết quả nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định để các đồng chí thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến cũng như dự kiến thời gian trình ký, ban hành dự thảo Nghị định./.


Tuấn Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website