Kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ tại tỉnh Quảng Ninh

12/06/2014
Trong 2 ngày 10,11/6/2014, Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm Văn phòng Bộ Công an, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm tra công tác tại tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Kế hoạch về tổ chức kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014; ngày 10 và 11/6/2014, Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm: Văn phòng Bộ Công an, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Đại tá Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn, Phó Cục trưởng Cục Tác Chiến/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đồng Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra Công an, Quân sự phường Trần Phú; Công an, Quân sự, các đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố Móng Cái và Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

 

Đại tá Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Công an tỉnh Quảng Ninh.


6 tháng đầu năm 2014, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 29/6/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2014, nhất là 3 lực lượng đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự và chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ (Công an - Quốc phòng) về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh khắc phục những tồn tại Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra; tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư số 07 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra liên ngành thực hiện Nghị định số 77 đối với các đơn vị cơ sở.

Chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin; rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về an ninh - quốc phòng; các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương, không để bị động, bất ngờ; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại cơ sở; tăng cường phối hợp trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ./.

Lương Tuấn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website