Lễ ký Thoả thuận phối hợp giữa Cổng thông tin điện tử Chính phủ với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an

29/01/2015
Chiều 28/1/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Thoả thuận phối hợp giữa Cổng thông tin điện tử Chính phủ với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an và khai trương Trang thông tin điện tử Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) thành phố Hà Nội.

Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Bùi Văn Thành, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận phối hợp.


Theo Thỏa thuận phối hợp, hai Bên sẽ tổ chức thực hiện các sản phẩm truyền thông để đăng tải trên các loại hình truyền thông của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước nhằm thông tin, tuyên truyền chính thống, kịp thời đến cộng đồng và xã hội về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; trao đổi và cung cấp thông tin về các lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm, các thông tin dư luận xã hội đang quan tâm để phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về nghiệp vụ thông tin truyền thông công tác PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

*Nhân dịp này, với sự phối hợp, giúp đỡ của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội đã khai trương Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://Canhsatpccc.hanoi.gov.vn. Đây là Trang thông tin điện tử giới thiệu các nội dung tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội và các chuyên mục khác như: Thư viện pháp luật, Hướng dẫn thủ tục hành chính, Hỏi, đáp, tư vấn về PCCC, Đường dây nóng báo cháy... Sau khi Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội với các nội dung được đưa lên ở mức độ 2 hoạt động ổn định trên mạng Internet, Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội sẽ đưa lên tích hợp các dịch vụ công cung cấp ở mức độ 3 phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đây sẽ là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng của Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao Thỏa thuận phối hợp giữa Cục Cảnh sát PCCC- CNCH với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và khai chương Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh: Những năm qua, công tác PCCC và CNCH luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và bảo vệ môi trường; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng…

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội.


Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ: Trên cơ sở Thỏa thuận đã ký, các đơn vị chức năng của hai cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể để đưa các nội dung công tác đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực. Định kỳ hàng năm cần sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hợp tác phù hợp, hiệu quả; Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH thường xuyên, rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, nhất là Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng PCCC - CNCH và phong trào toàn dân PCCC, tham gia CNCH; phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng và phê phán các hành vi cố ý vi phạm quy định PCCC…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đề nghị, Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp và các điều kiện đảm bảo khác; bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị của thành phố, của Ngành, thật sự là địa chỉ tin cậy của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô…/.
Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website