Lực lượng tham mưu Công an nhân dân quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

17/04/2014
Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2014), Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân ra đời và phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân; được sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã không ngừng vươn lên, lớn mạnh và đóng góp quan trọng vào những thành tích, chiến công chung của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng cờ Thi đua xuất sắc năm 2013 cho Văn phòng Bộ.


Những năm gần đây, cơ quan tham mưu trong Công an nhân dân đã tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa chiến lược về lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, đã tham mưu, giải quyết ổn định các vấn đề mới, phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ở từng thời điểm, lĩnh vực, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Các mặt công tác tham mưu thực sự được đổi mới, nhất là công tác tổ chức thông tin đã từng bước được quy trình hóa; công tác xây dựng văn bản thể hiện tính chuyên nghiệp hơn.

Chỉ tính riêng năm 2013 và quý I năm 2014, lực lượng tham mưu Công an nhân dân (chủ trì là Văn phòng Bộ Công an) đã tập trung phục vụ lãnh đạo Bộ Công an sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề công tác quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết “05 năm phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”... Phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung báo cáo và phục vụ lãnh đạo Bộ trả lời hàng trăm ý kiến chất vấn của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội về các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời tham mưu, phục vụ Bộ Công an tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ huy (1998-2013), đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tạo cơ sở quan trọng để tiến hành đổi mới toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

 

 
 Trung tướng Nguyễn Danh Cộng phát biểu tại Hội nghị giao ban Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Công an thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP quý I/2014.


Với vai trò là đầu mối trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể, Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ xây dựng và triển khai nhiều quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành như: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế... Tăng cường thực hiện tốt chức năng phát ngôn, định hướng tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Công an.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đã triển khai có hiệu quả các biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo điều lệnh Công an nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, luôn tận tụy với công việc, có ý thức học tập và rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không để xảy ra sai phạm trong công tác.

Kết quả công tác tham mưu trong 68 năm qua, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng Công an nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tham mưu và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra cho toàn lực lượng Công an nói chung, lực lượng tham mưu Công an nhân dân nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu cả về tư duy, cơ chế, chính sách, phương pháp công tác và tổ chức cán bộ; lực lượng tham mưu quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:

 

 
 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ qua các thời kỳ tại Hội thảo lịch sử cơ quan tham mưu CAND giai đoạn 1946- 2011.


Quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2014: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, hoạt động của cơ quan tham mưu các cấp phải hướng tới mục tiêu là: Kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần xác định công tác tham mưu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của Ngành; tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11, ngày 01/10/2013 của Bộ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới.

Làm tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp đề ra các chủ trương, đường lối, các quyết định, mệnh lệnh, chương trình, đề án, kế hoạch công tác; tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Ngành Công an về an ninh, trật tự; cụ thể hóa thành các chương trình công tác của từng đơn vị, địa phương, định rõ những việc phải làm, thời gian hoàn thành.

Tổ chức công tác nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo kịp thời, tập trung, thống nhất, chính xác, sát thực tiễn. Làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo, chỉ huy, qua đó đánh giá đúng những kết quả đạt được; phát hiện những sai sót, lệch lạc, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo chỉ đạo khắc phục.

Thực chất của công tác tham mưu là giúp lãnh đạo, chỉ huy “hoạch định những công việc trong tương lai”, vì vậy cần phải tăng cường công tác nghiên cứu dự báo, nhất là dự báo vĩ mô. Những ý kiến tham mưu phải là những sản phẩm trí tuệ có chất lượng cao với tầm dự báo xa, có tính phát hiện mới và sáng tạo, đồng thời phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả; phải cung cấp câu trả lời chính xác, lời giải đúng đắn cho các vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác để rút ra những vấn đề có tính quy luật để kiến nghị, đề xuất bổ sung lý luận Công an nhân dân.

 Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan tham mưu Công an các cấp và giữ tham mưu Công an nhân dân với tham mưu của các bộ, ngành, đoàn thể để trao đổi thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tăng cường nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để đảm bảo tốt công tác thu nhận, phân tích, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ huy tác chiến của lãnh đạo Công an các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, đảm bảo nền nếp, chính quy.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xác định đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan tham mưu Công an các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu để xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm trí tuệ sắc sảo, có năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và truyền đạt, hướng dẫn công tác. Nghiên cứu xây dựng Đề án tăng cường tiềm lực cho cơ quan tham mưu Công an nhân dân các cấp giai đoạn 2014 đến 2020, tầm nhìn 2030. Thực hiện chủ trương đưa cán bộ tham mưu đến các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực tiếp chiến đấu để bồi dưỡng nâng cao trình độ và kiến thức thực tiễn.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong suốt 68 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới./.
   

 

Nguyễn Danh Cộng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website