Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong Công an nhân dân

25/10/2021
Ngày 25/10/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an chủ trì tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý số liệu thống kê trong Công an nhân dân. Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các địa phương do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì.
Toàn cảnh lớp tập huấn.


Thực hiện các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thời quan qua, Văn phòng Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành trang cấp máy tính cho Công an các đơn vị, địa phương và xây dựng Phần mềm quản lý số liệu thống kê trong Công an nhân dân. Đây là phần mềm hoạt động trên môi trường mạng diện rộng Bộ Công an được bảo mật, kết nối từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, tạo thành hệ thống quản lý tập trung, thống nhất, hỗ trợ cho công tác cập nhật, tổng hợp, phân tích, quản lý, lưu trữ số liệu đảm bảo tính hiện đại, bảo mật, kịp thời, chính xác.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, công tác báo cáo, thống kê phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ huy; giúp các đơn vị tham mưu đề xuất lãnh đạo Công an các cấp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, cấp bách ở các đơn vị, địa phương, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Việc tập huấn thành công, tiến tới đưa phần mềm vào vận hành sử dụng sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu thời gian qua, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng công tác thống kê nói riêng, công tác tham mưu nói chung.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại lớp tập huấn.


Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị, các học viên dự lớp tập huấn phải tham gia đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc các nội dung được truyền đạt; nhấn mạnh, các đồng chí học viên sẽ là lực lượng nòng cốt tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý số liệu thống kê trong Công an nhân dân, góp phần phục vụ tốt chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp…

Dự kiến lớp tập huấn sẽ được tổ chức đến hết ngày 29/10/2021. 

 

Linh Chi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website