Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

18/02/2021
Chiều 18/02/2021, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác tại một số đơn vị thuộc Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ; Phòng Hóa học nghiệp vụ; Phòng Sinh học nghiệp vụ và môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác về đặc điểm, tình hình và kết quả công tác nổi bật của các đơn vị. 

Theo đó, thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ đã tham mưu nghiên cứu, thiết kế mẫu Hộ chiếu điện tử Việt Nam có độ bảo mật, bảo an đạt tiêu chuẩn quốc tế để trình lãnh đạo Bộ duyệt triển khai đảm bảo tiến độ khi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực; tham mưu nghiên cứu, thiết kễ mẫu thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và tổ chức Hội thảo trong Bộ Công an và Hội thảo cấp Quốc gia để hoàn thiện mẫu thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử được Bộ trưởng duyệt, ký ban hành. Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm tốt công tác nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án của Bộ; đồng thời bám sát yêu cầu về chế tạo phương tiện kỹ thuật và tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương… 

 
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác thăm quan tại Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ. 

 

Các đề tài nghiên cứu của các Phòng Hóa học nghiệp vụ; Phòng Sinh học nghiệp vụ và môi trường đã cho ra đời các sản phẩm có giá trị thực tiễn cao, được áp dụng rộng rãi trong công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Các sản phẩm được nghiên cứu chuyên sâu, cải tiến, nâng cao chất lượng và đổi mới để phù hợp với công tác, chiến đấu của từng lực lượng Công an; ngoài ra cũng đáp ứng yêu cầu cấp bách trong xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ và giải quyết các điểm nóng về an ninh, trật tự.

 
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác thăm quan tại Phòng Hóa học nghiệp vụ. 

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích, thành tựu mà cán bộ, chiến sỹ Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ; Phòng Hóa học nghiệp vụ; Phòng Sinh học nghiệp vụ và môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra, với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản xuất các phương tiện kỹ thuật và tài liệu nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nội bộ; tích cực tham mưu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ phòng, chống dịch trong toàn xã hội; mở rộng các đề tài nghiên cứu khoa học để sớm có các sản phẩm liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân…

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website