Nhiều cách làm thiết thực về xây dựng Đảng của Công an huyện vùng cao

13/03/2019
Sau gần 10 năm thành lập, Đảng bộ Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2009, sau khi thành lập huyện, Đảng bộ còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng và phát triển đảng với số lượng đảng viên và các chi bộ trực thuộc còn ít, số lượng đảng viên có trình độ đại học chưa cao.

Trải qua quá trình xây dựng, củng cố và phát triển, cho đến nay, Đảng bộ đã có 8 chi bộ trực thuộc với 113 đảng viên, số lượng có trình độ đại học chiếm 89%, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Nhận thức rõ vai trò và vị trí của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) nên từ những ngày đầu thành lập, tập thể Đảng bộ luôn xác định công tác “Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt.
Đại tá Hoàng Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về “Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là nhiệm vụ xuyên suốt, hàng năm, Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như công tác tạo nguồn phát triển đảng trong đơn vị tập trung vào số cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trẻ và số chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên trong công tác và quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị.

Trong sinh hoạt chi bộ luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ của tập thể và nêu cao tính “tự phê bình và phê bình”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành quy chế làm việc, phân công các thành viên trong cấp ủy tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc giúp đỡ các chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2019, Đảng ủy tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ mẫu theo quý để các chi bộ trực thuộc học tập và cùng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy cùng các chi bộ thuộc Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu thảo luận về phương pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ.

 

Cùng với đó, tổ chức học tập, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tấm gương Bác được gắn với từng công việc cụ thể của các chi bộ, CBCS và đảng viên như thực hiện cải cách hành chính; phát động Chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các buổi hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn”.

Đối với Đảng ủy thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/2/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” phát huy tinh thần nêu gương của mỗi đồng chí trong Đảng ủy trong quá trình thực tiễn công tác để làm gương cho đảng viên, CBCS.

Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy Tân Uyên ban hành các chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp ban hành kế hoạch thực hiện các đề án đảm bảo ANTT giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Trong đó, nổi bật là Đảng ủy Công an Tân Uyên đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy về công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 14/KH-CAH ngày 17-2-2016 “Tăng cường đảng viên là CBCS Công an xuống sinh hoạt tại các chi bộ thuộc địa bàn các xã, thị trấn trọng điểm về ANTT” nhằm giúp đỡ các chi bộ củng cố hệ thống chính trị và phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trong đó tập trung vào các bản tái định cư, các bản có người dân tộc thiểu số có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Công an huyện đã tăng cường 12 đồng chí đảng viên, trong đó có 02 đồng chí thuộc Chi bộ Công an thị trấn xuống sinh hoạt tại 10 chi bộ thuộc 04 xã và 01 thị trấn. Sau hơn 02 năm thực hiện mô hình tăng cường đảng viên là CBCS Công an huyện xuống sinh hoạt tại các thôn, bản thuộc các xã, thị trấn đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và củng cố vai trò lãnh đạo của chi bộ ở thôn, bản; xây dựng và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ổn định tình hình ANTT.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Bộ Công an trong công tác xây dựng đảng, sau khi được tăng cường CBCS tốt nghiệp các trường Công an nhân dân về công tác tại đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã thành lập Tổ công tác đảng bán chuyên trách bao gồm 03 đồng chí thuộc Đội Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn cho Đảng bộ trên lĩnh vực “Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng”.

Với những kết quả đã đạt được từ năm 2014 - 2018, Đảng bộ Công an huyện Tân Uyên đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương khen thưởng. 12 tập thể, 14 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 01 tập thể, 19 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 10 tập thể, 39 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen; Đảng bộ Công an huyện Tân Uyên đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” trong 5 năm liền (2014 - 2018) và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tặng Bằng khen...

 

Trần Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website