Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND triển khai hoạt động năm 2014

23/04/2014
Ngày 23/4/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2013 và triển khai hoạt động năm 2014. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2013, Ban Giám đốc Quỹ luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Quỹ; thông qua các hoạt động thường xuyên của Quỹ, nhất là các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ CAND bị thương, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hưởng ứng phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, xây tặng trường học, tôn tạo các khu di tích lịch sử, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng CAND…

Công an các đơn vị, địa phương tích cực, tự giác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng các quy định của Điều lệ Quỹ và của Hội đồng quản lý Quỹ cả về đóng góp ủng hộ Quỹ cũng như đề xuất sử dụng Quỹ. Các hoạt động của Quỹ mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn và nhân đạo sâu sắc, đã góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong xã hội; tạo điểm tựa, niềm tin đối với cán bộ, chiến sỹ CAND và với cả cộng đồng.

Năm 2014, Quỹ tập trung vào việc tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sỹ CAND có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn; hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động chăm sóc người có công, hỗ trợ hoạt động 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hỗ trợ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và 70 năm ngày thành lập CAND; xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa để giúp đỡ các đối tượng chính sách trong CAND…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất sửa đổi tên gọi của Quỹ thành “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND”…
 

Hải Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website