Tập huấn Thông tư về công tác điều tra hình sự trong CAND

15/09/2014
Ngày 15/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới, ngày 07/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28 quy định về công tác điều tra hình sự trong CAND.

Thông tư 28 quy định toàn diện và cụ thể hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND cũng như quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động điều tra hình sự. Việc tổ chức thực hiện Thông tư 28 sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả của hoạt động điều tra tội phạm trong điều kiện cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi phạm tội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị.Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an coi việc triển khai thực hiện Thông tư số 28 là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014, được tiến hành cùng việc triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các văn bản của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, sau khi dự Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến Thông tư trong đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức phù hợp nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra tội phạm nắm vững các quy định của Thông tư và triển khai thực hiện đúng đắn, thống nhất./.

Hải Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website