Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tới đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4- Đoàn Thanh niên Bộ Công an

22/10/2020
Chiều 22/10/2020, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 4- Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đoàn viên, thanh niên trong Cụm và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Tại Hội nghị, Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII. 


Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu 27 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết cùng 05 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.


Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ CATW, của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước…

*Nhân dịp này, nhằm chung tay cùng cả nước chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, các đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4- Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tiến hành quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ; qua đó phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 4- Đoàn Thanh niên Bộ Công an quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

 

Hòa Trang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website