Thông tư quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

28/07/2014
Ngày 24/7/2014, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BCA quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.Cổng Thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư.

Xem file đính kèm!

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website