Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

01/03/2016
Ngày 29/02/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 và Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2016. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng 121 văn bản, với 3 dự án Luật (Luật Công an xã; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ), 15 nghị định, 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 98 thông tư, thông tư liên tịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng 5 dự án luật khác đã được phân công (Luật biểu tình; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức; Luật truy nã tội phạm; Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội); triển khai các luật vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua; tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng tình với Chương trình công tác năm 2016 Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đề ra; đồng thời nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Luật vừa được Quốc hội thông qua, trong bối cảnh mới, công tác pháp chế, pháp luật phải gắn với việc mở rộng chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác hội nhập quốc tế, gắn với thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trên căn cứ thực tiễn, chủ động nghiên cứu, rà soát, lên kế hoạch xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong 5 năm tới; thường xuyên thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về các vấn đề có liên quan; xây dựng các quy chế phối hợp với các bộ, ngành về lĩnh vực pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt tại cuộc họp.Cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; công tác điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù; công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ trong CAND và công tác pháp chế địa phương; công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính… Chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến chính sách đặc thù cho lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp./.


 

Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website