Thứ trưởng Lê Quý Vương làm việc với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

10/09/2012
Ngày 7/9/2012, Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 9 tháng đầu năm và chỉ đạo đẩy mạnh công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2012. 

 

Trung tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Trong 9 tháng đầu năm, Cục V28 đã thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân. Đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đề xuất Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; chủ động tham mưu phục vụ Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW trong lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 05/CT-BCA, Kế hoạch số 194/KH-BCA của Bộ công an về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; hướng dẫn số 04/HD-BCA-V28 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2012. Phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Quy chế số 02/QC-ĐUCA-VP, ngày 09/3/2012 về công tác Dân vận của lực lượng Công an nhân dân...

Đến nay 07 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 63 Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đã có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, 35 Tỉnh ủy, Thành ủy chủ trì tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW; Công an 29 địa phương đã có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an; 05 địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đã chỉ đạo các nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2012; trong đó đồng chí nhấn mạnh: Chú trọng xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả Công an xã để phục vụ đề án quy hoạch nguồn lực của lực lượng CAND”; khẩn trương ban hành Thông tư của Bộ quy định trách nhiệm phối hợp trong lực lượng CAND về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xúc tiến nghiên cứu xây dựng mô hình Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; chú ý công tác tham mưu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học, cơ quan doanh nghiệp, nhất là đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT”./.
 

Nguyễn Hằng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website