Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Ngoại tuyến lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

02/07/2020
Ngày 02/7/2020, tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Đoàn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến chủ trì Đại hội.

Ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Ngoại tuyến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.


Đảng ủy Cục Ngoại tuyến đã quán triệt và vận dụng đúng đắn, linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn tình hình công tác ngoại tuyến. Chủ động đẩy mạnh ứng dụng các phương tiện kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; tích cực hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự… 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Đảng ủy Cục Ngoại tuyến đặc biệt quan tâm; thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo trong đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được chấp hành nghiêm; nội bộ luôn đoàn kết thống nhất. Cán bộ, đảng viên đơn vị có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao… đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua Cục Ngoại tuyến đã có 44 lượt tập thể, 664 lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an biểu dương, tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. 

​Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Ngoại tuyến khóa mới.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cục Ngoại tuyến đã đạt được; khẳng định, những kết quả và thành tích trong nhiệm kỳ qua của Cục Ngoại tuyến góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đồng tình với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nêu trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Ngoại tuyến cần nắm vững và tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy Cục Ngoại tuyến phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, quyết sách, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh đất nước… Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào công tác, chiến đấu. 

Đảng uỷ, Ban Thường vụ, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị. Đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời nhận diện, phát hiện biểu hiện tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có giải pháp đấu tranh, phòng, chống cụ thể, hiệu quả… 

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Ngoại tuyến nhiệm kỳ mới.


Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương; chủ động, sát sao trong công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần cùng Đảng bộ Cục Ngoại tuyến thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Ngoại tuyến khóa mới gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.
 

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website