Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

18/03/2013
Ngày 18/3/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên…

 Phát huy kết quả bước đầu đạt được, năm 2013 Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các lực lượng, thực hiện mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị- xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và nội địa; giữ vững tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc về bảo vệ tài nguyên, môi trường, giải quyết tranh chấp đất đai, ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và dân di cư tự do.

 

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất một số vấn đề về mục tiêu và tiến độ thực hiện 10 chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế- xã hội; an ninh chính trị; về công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm và việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Việc lựa chọn và triển khai các nội dung theo các chuyên đề là đúng hướng, đúng trọng tâm, vừa huy động được sự tham gia của các bộ, ngành, vừa phát huy được vai trò trách nhiệm của các thành viên trong nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở Tây Nguyên. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành cần hết sức chủ động, linh hoạt trong việc xác định nội dung, quy mô và phương pháp tiến hành để đảm bảo hoàn thành chuyên đề đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến Đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ hai- năm 2013, tạo điều kiện về an sinh xã hội cho đồng bào nghèo ở Tây Nguyên, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài…/.
 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website