Ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước họp lần thứ 2

20/03/2013
Ngày 20/3/2013, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) – Bộ Công an đã tổ chức họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ tổng kết thời gian tới. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì và chỉ đạo cuộc họp.

Theo đánh giá tại cuộc họp, việc tiến hành tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 

Toàn cảnh cuộc họp.Sau Hội nghị triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để chỉ đạo triển khai công trình tổng kết lịch sử Công an nhân dân đối với đề tài chính, đề tài nhánh, chuyên đề độc lập, tổng kết lịch sử của Công an các tỉnh, thành phố đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra. Lãnh đạo các Tổng cục, Công an các tỉnh, thành phố đã khẩn trương, chủ động quan tâm chỉ đạo và phân công đội ngũ cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo, Ban nghiên cứu tổng kết đề tài do đơn vị, địa phương đảm nhận…

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã phát biểu ý kiến một số vấn đề nhằm tiếp tục chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình quan trọng này như: vấn đề cán bộ tham gia, phương pháp, quy trình tổng kết, vấn đề tổng kết...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo cần dành nhiều thời gian chỉ đạo việc nghiên cứu, biên soạn, tổng kết để đảm bảo hoàn thành nghiệm thu đề tài, chuyển giao kết quả tổng kết cho Ban nghiên cứu tổng kết đề tài chính đúng thời hạn; xác định các đơn vị địa bàn trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổng kết, định kỳ tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm để phổ biến và chỉ đạo các đơn vị, địa phương còn lại. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cần nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức một Hội nghị các nhân chứng lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào dịp 19/8/2013, kết hợp với việc tọa đàm, hội thảo để động viên, tri ân thế hệ cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hỗ trợ, thúc đẩy việc tổng kết; đề xuất việc xây dựng một bộ phim tư liệu về Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp tiến hành công trình tổng kết này…/.
 

N. Minh - Kim Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website