Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Cảnh sát cơ động họp phiên thứ nhất

28/09/2020
Chiều 28/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật

Thứ trưởng Lê Quý Vương chủ trì phiên họp. 


Để bổ sung, hoàn thiện pháp luật về CSCĐ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Quốc hội đã đưa dự án Luật CSCĐ vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2021 và tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, Bộ Công an được phân công chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật CSCĐ. 

Tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và kế hoạch xây dựng dự án Luật CSCĐ. Theo đó, Ban soạn thảo gồm 23 thành viên do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban; Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Phó trưởng Ban Thường trực; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an là Phó trưởng Ban.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật CSCĐ.


Trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ, Tổ trưởng Tổ biên tập dự án Luật nhấn mạnh, việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật CSCĐ là rất cần thiết nhằm cụ thể hoá quy định có liên quan của Hiến pháp; tiếp tục thể chế hoá đường lối của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CSCĐ, xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khắc phục một số bất cập, hạn chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật về CSCĐ, luật hoá những quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân, thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc cho tổ chức và hoạt động của CSCĐ phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Dự thảo Luật gồm 05 chương, 32 điều. Trong đó, Chương I nêu các quy định chung; Chương II quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; Chương III đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với CSCĐ; Chương IV nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với CSCĐ; Chương V nêu các điều khoản thi hành. 

Tại phiên họp, các đại biểu đều thể hiện sự thống nhất cao về tính cần thiết của việc xây dựng dự án Luật CSCĐ. Nhiều đại biểu cũng đã tham gia, đóng góp các ý kiến quan trọng, tâm huyết và có giá trị phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật này... 

 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp. 


Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, dự án Luật CSCĐ là dự án Luật quan trọng, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho CSCĐ thực hiện nhiệm vụ áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh, CSCĐ là lực lượng nòng cốt áp dụng biện pháp vũ trang vì vậy nhiều hoạt động của CSCĐ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân; do đó, việc xây dựng Luật CSCĐ phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp và pháp luật...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, sau phiên họp, Thường trực Tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các đại biểu để nghiên cứu chỉnh lý các dự thảo văn bản, xây dựng dự thảo lần 1 Luật CSCĐ để gửi xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo; tiếp tục hoàn thiện các tài liệu khác phục vụ việc xây dựng dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các thành viên Ban soạn thảo sắp xếp thời gian thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, tạo điều kiện và chỉ đạo các thành viên Tổ biên tập thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc xây dựng dự án Luật được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng. 

 

Ngọc Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website