Báo chí Công an nhân dân là lực lượng tiên phong của Công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

11/01/2013
Ngày 11/1/2012, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ IV ( 2012-2017) vinh dự được Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Bộ trưởng: 

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang:

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Liên chi hội nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ IV (2012 – 2017). Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi xin gửi tới đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đại diện những người làm báo Công an nhân dân những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của các đồng chí thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí !

Tôi cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV. Nhân dịp này, tôi xin phát biểu với các đồng chí một vài vấn đề nhắm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí Công an nhân dân trong thời gian sắp tới:
 

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ IV (2012-2017)


Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên chăm lo, xây dựng, phát triển lực lượng báo chí, tuyên truyền trong Công an nhân dân, coi đó là một trong những mặt công tác quan trọng, góp phần để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, bắt đầu từ những tập san nội bộ, đến nay lực lượng Công an nhân dân đã có 23 đơn vị báo chí với 17 ấn phẩm công khai, 17 ấn phẩm lưu hành nội bộ; kênh truyền hình ANTV phát sóng 24/24 giờ và Chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc” với thời lượng 60 phút/ngày. Trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, báo chí Công an nhân dân luôn nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng; bám sát và phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ và giữ vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Báo chí Công an nhân dân đã thực sự trở thành phương tiện quan trọng giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khoa học, kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các bộ, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; là phương tiện tuyên truyền cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, báo chí Công an nhân dân còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hoạt động từ thiện xã hội, vận động giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chăm sóc các nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nhiều nhà báo Công an đã không quản ngại khó khăn, vất vả, không ngại nguy hiểm đến tính mạng đã sớm có mặt ở những nơi xảy ra thiên tai, bão lũ để kịp thời thông tin đến bạn đọc về những thiệt hại, biểu dương gương sáng trong việc cứu người, cứu tài sản, giúp đồng bào khắc phục khó khăn. Đó là những kết quả và việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nối nhịp cầu nhân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc ta.

Trong hoạt động, mỗi loại hình báo chí Công an nhân dân đã tìm ra được phong cách riêng, phù hợp. Báo Công an nhân dân và Tạp chí Công an nhân dân là những cơ quan tuyên truyền và thông tin lý luận chủ đạo của Bộ Công an đã phát huy truyền thống, giữ vững chất lượng và uy tín của cơ quan báo chí đầu ngành; kênh Truyền hình Công an nhân dân đã tạo được dấu ấn riêng, đánh dấu bước phát triển mới của báo chí Công an nhân dân trong xu thế phát triển công nghệ thông tin toàn cầu; các báo của Công an địa phương cũng không ngừng đổi mới, vươn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

Với những đóng góp tích cực của mình, báo chí Công an nhân dân đã thực sự trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam; là lực lượng tiên phong của Công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Những thành tích, đóng góp của báo chí Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của báo chí Công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được, báo chí Công an nhân dân còn một số hạn chế, bất cập về năng lực, trình độ làm báo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong hoạt động nghiệp vụ, mảng bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn ít, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao; còn phản ứng chậm với các dư luận sai trái, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng Công an nhân dân...

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Những yếu tố tiêu cực của hội nhập quốc tế, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực cùng với những khó khăn về kinh tế, xã hội trong nước đã và đang tác động đến an ninh, trật tự. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi, trong khi đó những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí Công an nhân dân rất  nặng nề.

Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, báo chí Công an nhân dân cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” đã đề ra. Phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoạt động báo chí phải tuân thủ phương châm, nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành; kiên quyết chống các biểu hiện mơ hồ, lệch lạc về nhận thức, thương mại hoá hoạt động báo chí, coi nhẹ ý nghĩa chính trị, giá trị văn hoá, thẩm mỹ và chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội của báo chí. Báo chí Công an nhân dân không chạy theo xu hướng thương mại hóa, đưa tin, viết bài theo kiểu “giật gân”, “câu khách”.

Báo chí Công an nhân dân cần đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; phê phán, phản ứng kịp thời với các dư luận sai trái, thiếu tính xây dựng đối với Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Kịp thời thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm để nâng cao cảnh giác, góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, nhất là các hoạt động giao lưu kết nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Xây dựng và duy trì đều đặn các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; thường xuyên tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là những gương dũng cảm đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; lấy cái thiện đẩy lùi cái ác, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Báo chí Công an nhân dân cần tăng cường tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, nhất là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn người có công với cách mạng, với Tổ quốc và nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của người chiến sĩ Công an nhân dân. Chú trọng tuyên truyền nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đoàn kết giữa các ngành, các cấp; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các tạp chí trong Công an nhân dân cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của đơn vị; đồng thời, phát hiện những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra để bổ sung vào hệ thống lý luận Công an nhân dân. Tập trung tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các mặt công tác cơ bản, công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên các lĩnh vực quan trọng, các địa bàn chiến lược... làm cơ sở cho việc phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận Công an nhân dân. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp, biện pháp, đối sách, nghệ thuật bảo vệ an ninh, trật tự. Chú ý phát hiện những vấn đề lý luận không còn phù hợp với thực tiễn, những vấn đề chưa thống nhất để làm rõ, điều chỉnh, bổ sung. Thực hiện tốt chức năng thông tin lý luận, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, nhất là báo Nhân Dân, báo Quân đội nhân dân và báo chí của các bộ, ngành, địa phương để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về nghiệp vụ, nâng cao chất lượng báo chí Công an nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các cơ quan báo chí của các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để tranh thủ nguồn lực, công nghệ và kỹ năng làm báo thời kỳ hội nhập quốc tế. Tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, báo điện tử ra các nước nhằm giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đến nhân dân và bạn bè các nước trên thế giới. Nâng cao chất lượng các loại hình báo viết, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản của lực lượng Công an nhân dân cần đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các báo, tạp chí của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả,  tránh lãng phí, phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc, nhất là ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo chí Công an nhân dân cần không ngừng học tập, rèn luyện, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của người làm báo theo tấm gương của Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Người: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã  hội chủ nghĩa; phấn đấu để báo chí Công an nhân dân ngày càng được bạn đọc trong và ngoài nước trân trọng, tin yêu.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, xin chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan truyền thông đại chúng ở Trung ương, địa phương và các cơ quan chức năng đã quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, báo chí Công an nhân dân nói riêng thời gian qua; mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí thời gian tới.

Cuối cùng, xin chúc đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt./.

                                                                               

 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website