Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69: Quán triệt khẩu hiệu hành động năm 2014 "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" trong toàn lực lượng CAND

20/12/2013
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, chiều 19/12/2013, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 họp phiên bế mạc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an kết luận Hội nghị và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014.  

Năm 2014, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, lãnh thổ, biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng. Các nước lớn sẽ đẩy mạnh chiến lược vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để kiềm chế và chi phối lẫn nhau; thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cục diện thế giới đa cực. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, cạnh tranh sức mạnh quân sự và các lợi ích quốc gia của các nước trong khu vực gia tăng cả mức độ và phạm vi, sẽ đặt nước ta trước nhiều thách thức mới. Trong nước, kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, xuất hiện những vấn đề phức tạp mới tác động đến an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá... 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tập trung rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là những vấn đề liên quan đến người làm chứng; khởi tố theo yêu cầu của người bị hại; công tác giám định, tăng chế tài đối với hành vi phạm tội có tổ chức. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các băng nhóm tội phạm để chủ động có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh bóc gỡ theo phương châm “bóp chết từ trong trứng, từ khi mới manh nha”, không để hình thành băng nhóm tội phạm ở bất cứ quy mô nào. Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm gắn với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, bắt, giam, giữ; hạn chế thấp nhất các trường hợp bỏ lọt tội phạm, oan, sai, ép cung, bức cung, nhục hình.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng các quy định có liên quan đến quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân, không để sơ hở, tạo cớ để đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, vu cáo. 

Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép trong nhân dân, đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.  

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, chú trọng cải tiến lề lối làm việc, công tác lãnh đạo chỉ huy

Lực lượng CAND phải gương mẫu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị (trong đó có việc triển khai chế độ chính ủy trong lực lượng Cảnh sát Cơ động). 

Quán triệt khẩu hiệu hành động năm 2014 "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" trong toàn lực lượng CAND. Chấn chỉnh, khắc phục ngay các yếu kém, hạn chế trong chấp hành về kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì lãnh đạo chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Phát huy vai trò “Diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”. 
 
Kiện toàn tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an địa phương theo hướng tinh gọn, đi đôi với điều chỉnh bố trí cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị “Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, tránh trùng dẫm, đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả các mặt công tác Công an”. Tiếp tục bố trí cán bộ cấp trưởng không là người địa phương, luân chuyển cán bộ…
 
Trước mắt, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón xuân 2014

Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ văn bản Hội nghị, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Kết luận của lãnh đạo Bộ để cụ thể hóa vào nội dung chương trình công tác của đơn vị, địa phương,  tổ chức triển khai chu đáo, thiết thực, hiệu quả. 
 
Chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón xuân Giáp Ngọ theo Điện chỉ đạo của Bộ; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nắm tình hình, chủ động dự báo và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, chống đốt pháo nổ trái phép; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, trộm cắp, cướp, cướp giật, đảm bảo an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội đầu năm. 
 
Quan tâm chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ đón xuân, vui Tết chu đáo, an toàn, nhất là các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nghỉ hưu, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn…
 
Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, đồng chí Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Kết quả phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2013, có 181 công an đơn vị, địa phương được khen thưởng, trong đó có 22 đơn vị, địa phương được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 114 đơn vị, địa phương được Bộ Công an tặng Cờ thi đua và 45 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ.

22 Công an đơn vị, địa phương được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc:

1. Vụ Pháp chế
2. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
3. Cục Bảo vệ chính trị 2, Tổng cục An ninh I
4. Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II
5. Cục Đào tạo, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND
6. Cục Quản lý trang bị kỹ thuật, trang cấp, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND
7. Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND
8. Cục B31, Tổng cục V
9. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Quản lý kinh tế và chức vụ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm
10. Cục Quản lý phạm nhân, trại viên, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
11. Công an TP Hà Nội
12. Công an TP Hồ Chí Minh
13. Công an TP Cần Thơ
14. Công an tỉnh Điện Biên
15. Công an tỉnh Nam Định
16. Công an tỉnh Yên Bái
17. Công an tỉnh Thanh Hóa
18. Công an tỉnh Đắc Lắk
19. Công an tỉnh Quảng Ngãi
20. Công an tỉnh Bình Dương
21. Công an tỉnh Bạc Liêu
22. Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng.

 

* Chùm ảnh: Lãnh đạo Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ và Bằng khen của Bộ cho Công an các đơn vị, địa phương. (Ảnh: Lan Anh)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website