Bộ Công an - Bộ Tài chính ký Quy chế phối hợp tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính

23/11/2012
Ngày 21/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính trên môi trường máy tính và mạng máy tính.   

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì Lễ ký. Dự Lễ ký có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tài chính, đại diện các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ.

Nội dung Quy chế phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ: Định kỳ rà soát, đánh giá thực trạng, phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin, hoạt động tấn công phá hoại, lấy cắp thông tin, dữ liệu; đề xuất và triển khai các biện pháp khắc phục lỗ hổng bảo mật, ngăn chặn tấn công và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính; phối hợp bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của Chính phủ do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm triển khai và quản lý; trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các đại biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp.
 

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Việc ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an – Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính; đáp ứng nhu cầu phát triển và nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính.

 Để Quy chế phối hợp đạt kết quả tốt, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các cam kết trong Quy chế; định kỳ trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Tài chính ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó…

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định trong những năm qua, Bộ Công an - Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác, mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước…/.
                                       
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website