Bộ Công an- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Chung tay vì một xã hội bình yên

27/06/2012
Ngày 27/6/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 (NQLT) về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008- 2012 và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2012- 2017. 

Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị; Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01/TW; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan hữu quan, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong cả nước…

 

Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các đại biểu tại Hội nghị.


5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động của hai Ngành, của lực lượng Công an và phụ nữ cả nước, sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng, việc triển khai Nghị quyết liên tịch 01 đã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”; phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và cuộc vận động  "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội LHPN Việt Nam; gắn với việc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; phát triển mô hình truyền thông nhóm nhỏ, củng cố mô hình chi, tổ Hội an toàn, gia đình không có người phạm tội và tệ nạn xã hội. Đến nay, cả nước đã có 22.352 câu lạc bộ, tổ, nhóm hoạt động lồng ghép, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, số mô hình hoạt động và số lượng thành viên tham gia tăng lên, hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả; đã giới thiệu việc làm cho 18,051 đối tượng, đề xuất hỗ trợ vay vốn cho 301.870 người có hoàn cảnh khó khăn với tiền hơn 779 tỷ đồng; đã giúp cho hơn 21 triệu lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất kinh doanh…

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, thu hút đông đảo hội viên Phụ nữ tham gia. Đã xuất hiện nhiều mô hình Câu lạc bộ tiêu biểu, điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả trong việc xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc". Việc triển khai thực hiện NQLT giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam đã từng bước nâng cao ý thức pháp luật và nhận thức của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng về tác hại của các tệ nạn xã hội, đề cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã ký kết Nghị quyết liên tịch 01-TW giai đoạn 2012- 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Hội LHPN Việt Nam đã giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả với lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói riêng thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về  "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012- 2017, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, cần xác định rõ việc quản lý giáo dục con em không hoạt động phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội là trách nhiệm của từng gia đình, của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục- Đào tạo là những lực lượng nòng cốt; đặc biệt phải quan tâm hơn nữa đối với những em có quá khứ lầm lỗi nay trở về sinh sống tại cộng đồng; tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến như "Lá chắn", "Niềm tin", "Phụ nữ vươn lên", "Phụ nữ đồng cảm"…trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

 Lực lượng Công an các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, Hội phụ nữ các cấp làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý số thanh thiếu niên hư, giúp đỡ các em tiến bộ. Các cấp Hội phụ nữ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, những biện pháp hữu hiệu… Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CAND với Hội LHPN Việt Nam cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên không phạm tội, tệ nạn xã hội chắc chắn sẽ làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn./.
   
 

Anh Tuấn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website