Bộ Công an gặp mặt các cơ quan làm công tác tôn giáo

02/03/2013
Chiều 1/3/2013 tại Hà Nội, Bộ Công an (BCA) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan làm công tác tôn giáo nhằm thông báo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa BCA với các cơ quan làm công tác tôn giáo năm 2012 và phương hướng công tác phối hợp trong thời gian tới.   

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA; Trung tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng BCA; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc BCA; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận TW, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Viện hàn lâm Khoa học xã hội, Viện nghiên cứu tôn giáo...

Trung tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đã thông báo tóm tắt tình hình kết quả công tác phối hợp giữa BCA và các cơ quan làm công tác tôn giáo, nêu rõ: Năm 2012, an ninh, chính trị được giữ vững, tình hình an ninh tôn giáo ở nước ta cơ bản ổn định đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được kết quả nêu trên là do chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ của các ngành, các cấp trong công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong đó có đồng bào tín đồ các tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch…

Trong năm qua, BCA đã phối hợp với các cơ quan làm công tác tôn giáo đề xuất và tổ chức thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các lễ hội, các ngày lễ lớn và đại hội nhiệm kỳ các tôn giáo, tổ chức cho các đoàn chức sắc tôn giáo gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các đối tượng cực đoan, quá khích …

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành phát biểu nhiều ý kiến đánh giá, làm rõ thêm tình hình, những vấn đề tồn tại và biện pháp nhằm  nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành làm công tác tôn giáo và BCA.
 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo BCA, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp giữa BCA với các cơ quan làm công tác tôn giáo đã đạt được trong năm 2012. Thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan làm công tác tôn giáo hết sức quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác này, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo giữa BCA và các cơ quan làm công tác tôn giáo; phát hiện và thông báo kịp thời tình hình cho các ngành liên quan để mỗi ngành, mỗi cấp chủ động trong lĩnh vực công tác của mình.

Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tuyên truyền, giải quyết các vụ việc phát sinh; Tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản chính sách pháp luật trên lĩnh vực tôn giáo, tạo hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đồng thời làm cơ sở cho lực lượng CAND trong công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực tôn giáo. Bộ trưởng mong muốn, sự phối hợp giữa lực lượng CAND với các cơ quan, ban, ngành ngày càng chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 

Hồng Giang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website