Bộ Công an hội thảo Tổng kết 15 năm công tác Tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân

15/03/2013
 Ngày 15/3/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm công tác tham mưu (TM) phục vụ lãnh đạo chỉ huy (LĐCH) trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội thảo; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc.  

Các đại biểu dự Hội thảo đã phát biểu, làm rõ các nội dung: Đánh giá kết quả công tác TM phục vụ LĐCH trong 15 năm qua, những bài học kinh nghiệm. Mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp công tác TM phục vụ LĐCH trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ tập thể, hiến kế để đề ra chủ trương, giải pháp mới thực sự tăng cường cho cơ quan tham mưu (CQTM). Trong đó, tập trung vào: Nâng cao trí tuệ trong công tác tham mưu. Tổ chức bộ máy cán bộ đối với CQTM như thế nào là hợp lý? Làm thế nào ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến, nhất là công nghệ thông tin với công tác TM, cải cách hành chính, cải tiến công tác LĐCH…

 

 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 
 
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có vai trò quan trọng, xứng đáng của lực lượng làm công tác TM. Công tác TM phục vụ LĐCH luôn giữ vai trò, vị trí rất quan trọng, là trung tâm trong hoạt động, chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp. Thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-BCA của Bộ Công an và Thông báo số 81/TB-TVĐU của Đảng ủy CATW về tăng cường công tác TM phục vụ LĐCH trong lực lượng CAND, những năm qua, công tác TM trong CAND đã được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo. Công tác TM và LĐCH đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn trong công tác đảm bảo ANTT và XDLL CAND, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ công tác TM và LĐCH CAND trong tình hình mới. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian tới cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TM phục vụ LĐCH; nâng cao chất lượng công tác TM Công an các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới; đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc và năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan TM và đội ngũ LĐCH, cán bộ làm công tác TM; tăng cường trang bị phương tiện, nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ huy từ Bộ tới công an các đơn vị, địa phương...cải thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác TM trong CAND.
 
Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình giữa các đơn vị chức năng trong CAND, giữa cơ quan TM CA với cơ quan TM của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành chủ chốt; xây dựng và hoàn thiện lý luận nghiệp vụ công tác TM, tiến tới mở chuyên ngành giảng dạy lý luận về nghiệp vụ TM. Từ đó, để có những cán bộ TM có trình độ toàn diện về các mặt công tác công an và xã hội, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, trung thực, tận tụy với công việc…/.
 

 

Đức Huy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website