Bộ Công an họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân

07/08/2013
Sáng 07/8/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an họp Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng đề án thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án.   

Ngày 07/6/2013, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã phê duyệt Đề an tiền khả thi về việc thành lập Học viện Chính trị trong CAND gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định theo quy định. Ngoài việc trình hồ sơ đề án, cơ quan Thường trực BCĐ đề án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề án tiền khả thi, Học viện Chính trị CAND sẽ chính thức đào tạo 2 ngành học gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tham mưu bảo vệ an ninh trật tự CAND. Tương ứng có 4 chuyên ngành đào tạo gồm chuyên ngành: Xây dựng Đảng và tổ chức quần chúng; Công tác chính trị trong CAND; Quản lý và sử dụng nhân lực CAND và Tham mưu chính trị trong CAND…

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại cuộc họp.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của BCĐ xây dựng đề án trong thời gian qua. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh đề án xây dựng thành lập Học viện Chính trị CAND là hết sức cấp thiết, quan trọng, nhằm hình thành và phát triển một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chính trị, tham mưu, chỉ huy; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tham mưu, chỉ huy và xây dựng lực lượng CAND.

Trong thời gian tiếp theo, trên cơ sở đề án tiền khả thi đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, BCĐ xây dựng đề án cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiến hành nghiên cứu chuẩn bị, đề xuất các vấn đề trọng tâm của đề án như phương án về tổ chức bộ máy và nhân sự; xây dựng chương trình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, lộ trình đầu tư xây dựng Học viện; đồng thời tận dụng mọi khả năng để có thể đáp ứng yêu cầu của Học viện theo quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo ngay khi có quyết định thành lập Học viện./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website