Bộ Công an họp Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

25/08/2012
Ngày 24/8/2012, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp ra mắt Ban soạn thảo; Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú lần thứ nhất. 

Dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

 

 

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự họp.


Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, ngày 21/5/2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định số 2101/QĐ-BCA và 2102/QĐ-BCA về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; theo đó Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng Ban soạn thảo.

Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết những vướng mắc về vấn đề cư trú, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú, góp phần tích cực, có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương. Tuy nhiên sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, Luật cũng đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc và sơ hở cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về nơi cư trú.

Thảo luận tại buổi họp, các đại biểu đều nêu quan điểm, việc sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Cư trú cho phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết. Việc sửa đổi phải đảm bảo quyền lợi cho người dân theo hướng gần với thực tiễn cuộc sống và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thuận lợi cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh: Luật Cư trú rất gần cuộc sống của nhân dân, đặc biệt trong điều kiện kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh như hiện nay. Vì vậy, Ban soạn thảo dự án Luật tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp, đồng thời nghiên cứu thêm kinh nghiệm của các nước làm tốt về vấn đề này để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật đầy đủ hơn trước khi trình Chính phủ. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành dự án Luật sẽ kết thúc vào tháng 3/2013./.
 

Khánh Hạ
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website