Bộ Công an họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

29/05/2020
Ngày 29/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) của Bộ Công an tổ chức phiên họp để thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm lựa chọn các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 trong Công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, Bộ Công an có 19 hồ sơ ứng viên, trong đó có 02 hồ sơ ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Công an điều hành phiên họp.

 

Tại phiên họp, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng xét duyệt cấp Bộ đã tiến hành thẩm định hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn quy định. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận về tiêu chuẩn xét tặng và cho ý kiến về từng trường hợp cụ thể; tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 10 hồ sơ ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT; không có ứng viên nào được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Công an.

 

Trên cơ sở kết quả phiên họp, bỏ phiếu của Hội đồng, Thường trực Hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu cần thiết gửi Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cho các ứng viên.

 

Thanh Huyền
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website